Din sikkerhed


Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et trygt miljø, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at vi er til for dem.

Adgang til journal 
Du har altid mulighed for at få en kopi af din journal. Det er dog ikke altid, at det kan lade sig gøre samme dag, som du anmoder om det.
Vi må dog ikke sende den via mail, da den indeholder personfølsomme oplysninger. Vi kan printe den, og du kan herefter afhente den på klinikken, eller vi kan sende den med posten. Sørg for at kontakte klinikken i god tid, så vi kan nå at have den klar til dig.
Ifølge Sundhedsloven må vi ikke slette oplysninger i din journal. Er du uenig med noget af det, der står i journalen, eller vil du have noget præciseret, kan det blive skrevet ind i journalen som en tilføjelse. Kontakt klinikken i sådan et tilfælde, men husk igen at undgå at skrive personfølsomme oplysninger i en mail. Det bedste vil være, at du kontakter os personligt.

Samtykker
Dit samtykke til udveksling af oplysninger med andre sundhedsaktører, herunder egen læge, forsikringsselskaber etc., er gældende i 12 måneder, og du kan til enhver tid trække det tilbage.
Dit samtykke til behandling, behandlingsplan og evt. røntgenundersøgelse, er gældende for det aktuelle problem du er i behandling for.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Utilsigtede hændelse
Hvis der sker en utilsigtede hændelse (UTH) på klinikken, indrapporteres denne altid af den fagperson, som bliver bekendt med den utilsigtet hændelse. Vi indrapporterer utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed. Se yderligere info her Vi lærer sammen af utilsigtede hændelser.

Klagemuligheder
Du kan lave en skriftlig klage over din behandler eller andre ting/oplevelser på klinikken, og lægge den i “Ris & Ros” postkassen, som er placeret i venteværelset. Vi tager alle klager meget alvorligt. Din klage vil blive taget op på førstkommende personalemøde, og du vil få en tilbagemelding fra klinikken, når vi er færdige med at behandle din klage.
Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen, eller der er andre forhold, du vil klage over, er det ligeledes muligt at anmelde en patientklage til Styrelsen for Patientklager (https://stpk.dk).
Din behandler assisterer gerne med at udarbejde denne klage.

Patienterstatning
Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen, kan du ligeledes søge om erstatning. Erstatningssager anmeldes til Patienterstatningen (https://pebl.dk). På Styrelsen for Patientklager (https://stpk.dk) er der yderligere information om patienterstatning.
Din behandler assisterer gerne med at lave en anmeldelse.

Datasikkerhed
Hermed informeres om, at alle behandlere på klinikken, har adgang til alle journaler. Dette for at sikre det bedste patientforløb samt intern læring. Derudover har klinikkens sekretærer adgang til at skrive kommentarer i alle journaler, hvor det er relevant, dog uden at have reel journaladgang.
Alle ansatte på klinikken er selvfølgelig underlagt tavshedspligt.

Vi er den dataansvarlige
Kiropraktisk Klinik Silkeborg ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse kiropraktiske sundhedsydelser leveret på klinikken.

Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit behandlingsforløb hos Kiropraktisk Klinik Silkeborg ApS, er du altid velkommen til at rette henvendelse til info@kiro-Silkeborg.dk eller ringe til os på 8682 9766.

Formålet med og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger
Det overordnede formål er at yde kiropraktisk virksomhed.
Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger følger af:
Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378).
Lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, Sundhedsloven med eventuelle senere ændringer (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199871)

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler to kategorier af personoplysninger:
1. Almindelige personhenførbare oplysninger
2. Personfølsomme oplysninger
Oplysninger om navn, adresse, telefon, e-mail og lignende hører til de personhenførbare.
Alle sundhedsoplysninger er personfølsomme oplysninger.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi opbevarer dine personoplysninger hos vores journalleverandør (KirCacs), som vi har en databehandleraftale med.
Vi videregiver kun dine personoplysninger til relevante sundhedsaktører, hvis du har givet samtykke til dette.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Dine personoplysninger stammer primært fra det, du selv har fortalt os under konsultationer på klinikken, eller ved henvendelser på telefon.
Derudover kan der være oplysninger, som du via samtykke har givet os lov til at indhente fra andre aktører i sundhedsvæsnet.

Opbevaring af dine personoplysninger
Ifølge Sundhedsloven skal vi opbevare din journal i mindst 10 år fra seneste journalnotat. Vi gemmer dog som udgangspunkt alle journaler. Ønsker du, at vi sletter din journal, kan dette ske tidligst ske 10 år efter seneste journalnotat.

Klage til datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/.

Dokumenter
Akkrediteringsrapport
Akkrediteringscertifikat

Om osMød teamet bag

Michael Christensen

Indehaver, Kiropraktor

Kiropraktor ved Syddansk Universitet, Odense 2007. Kiropraktor i praksis 2007. Formand i Dansk Kiropraktor Forening.

Lisbet Due

Kiropraktor

Kiropraktor ved Syddansk Universitet, Odense 2006. Kiropraktor i praksis 2006. Efteruddannelse i pædiatrisk kiropraktik.

Britt Overgaard

Kiropraktor

Kiropraktor ved Syddansk Universitet, Odense 2015. Kiropraktor i praksis 2015. Efteruddannelse i pædiatrisk kiropraktik.

Heidi Elgaard Madsen

Sekretær

Tenna Bolby

Kiropraktor

Kiropraktor ved Syddansk Universitet, Odense 2019. Kiropraktor i praksis 2019.

Lars Rindal

Kiropraktor

Kiropraktor ved Syddansk Universitet, Odense 2022. Kiropraktor i praksis 2022.

Vores team

Kiropraktisk klinik på Skolegade i Silkeborg blev etableret i 1973. Vi er i dag et dynamisk team bestående af kiropraktorer og sekretærer.

Læs mere om os her

Priser & vilkår

Kiropraktisk behandling er en del af det offentlige sundhedssystem. Hvis du har tegnet en sundhedsforsikring, kan den også dække behandlinger hos os. 

Du kan læse mere om vores priser og vilkår her

Kontakt

Kiropraktisk klinik Silkeborg ApS
Skolegade 23 A, 1. sal, 8600 Silkeborg
Telefon: 8682 9766

info@kiro-silkeborg.dk

Find os